Znajdujesz się w: Usługi Remontowo-Budowlane » Polityka prywatności
Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest ważnym zagadnieniem w naszej firmie. Doceniamy zaufanie Klientów, którzy nam powierzają swoje dane i dokładamy wszelkich starań, aby były one wykorzystywane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, mającego zastosowanie od 25 maja 2018 roku

W jakim celu RODO jest wprowadzone?

Celem RODO jest ustanowienie jednolitych zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grażyna Błażejewska, przedsiębiorca działający pod firmą EURODOMY Grażyna Błażejewska.

Dane kontaktowe

Z Administratorem danych można się skontaktować przez adres mailowy: biuro@eurodomy.pl lub pisemnie pod adresem: 05-504 Złotokłos, ul. Ks. Skorupki 16.

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane, aby na przykład informować i oferować nasze usługi, przesyłać wyceny, zawierać i realizować umowy o roboty budowlane oraz inne umowy (na przykład pośrednictwa w obrocie nieruchomościami), przygotowywać przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości, świadczyć doradztwo w zakresie budownictwa i obrotu nieruchomościami. Przetwarzanie danych może też wiązać się z wykonaniem obowiązku prawnego, związanego z realizacją wiążącej nas umowy.

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie:

- dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo,

- dane adresowe i teleadresowe.

- Inne dane: stan cywilny, ustrój majątkowy małżonków.

Źródło pochodzenia danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

- dla celów związanych z oferowaniem naszych usług, wysyłaniem wycen, doradztwem – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,

- dla celów realizacji wiążącej nas umowy – na czas jej wykonania oraz przez okres 12 lat po jej zakończeniu,

- dla celów rozpatrywania Twojej reklamacji – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Komu Twoje dane mogą być ujawnione?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnione do tego osoby i tylko w niezbędnym zakresie. Dotyczy to pracowników i współpracowników firmy EURODOMY, podwykonawców, firm partnerskich, kierowników budowy i inspektorów nadzoru, urzędników administracji publicznej, notariuszy oraz innych osób, którym dane mogą być przekazane na podstawie Twojego upoważnienia, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa lub też którym przekazanie danych jest konieczne do realizacji wiążącej nas umowy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, uzupełnienia, przeniesienia i uzyskania kopii. Możesz żądać od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub też cofnąć swoją zgodę. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Szczegóły dot. polityki cookies opisujemy w artykule polityka prywatności. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Akceptuj